Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (59)

Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2019-2023

1. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo, bariery architektoniczne, usprawnienia komunikacyjne, infrastruktura rekreacyjna oraz potrzeby seniorów niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie aktów prawnych, uchwał Rady Miejskiej oraz programów i strategii dotyczących osób starszych.

3. Integracja działań różnorodnych podmiotów pracujących na rzecz seniorów, współpraca w zakresie wymiany informacji i wspólne działania.

4. Współpraca z Władzami Miasta i Radnymi Rady Miejskiej przy rozwiązywaniu bieżących potrzeb i oczekiwań seniorów.

5. Opracowanie ankiety dla Seniorów celem pozyskania danych o potrzebach i utrudnieniach w funkcjonowaniu. Wypracowanie wniosków i sposobów ich rozwiązywania przez władze miasta i podległe im służby.

6. Tworzenie i doskonalenie informacji dla Seniorów poprzez prowadzenie strony internetowej, uaktualnienie informatora tradycyjnego oraz opracowanie informatora internetowego, współpraca z referatem promocji i współpracy zagranicznej UM oraz lokalnymi mediami.

7. Inspirowanie społeczności seniorów do organizowania samopomocy szczególnie w okresach trudnych np. pandemia, anomalie pogodowe i inne wypadki losowe.

8. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez organizacje spotkań i pogadanek z prawnikiem, rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielami służb mundurowych i medycznych.

9. Kontynuacja zainicjowanych przez Miejską Radę Seniorów konkursów takich jak: miejsce przyjazne seniorom, firma przyjazna seniorom, aktywny senior.

10. Udział radnych w szkoleniach, konferencjach, kongresach i innych formach służących do zapoznania z aktualnymi założeniami polityki senioralnej oraz pozyskiwania niezbędnej wiedzy do działalności Miejskiej rady Seniorów.

11. Współpraca z innymi Radami w naszym rejonie, udział w pracach Wojewódzkiej Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurkiego oraz Ogólnopolskiej Fundacji o współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie.

12. Propagowanie wprowadzonych przez władze miasta rozwiązań ułatwiających życie seniorom tj. karta seniora, koperta życia, teleopieka.

13. Współpraca w wspieranie nowo powstałych Klubów Seniora działających na terenie miasta.
14. Udział Radnych Miejskiej Rady Seniorów w pracach Rady Miasta oraz innych gremiach zajmujących się problematyką osób starszych.

15. Powołanie Rzecznika Prasowego Miejskiej rady Seniorów.

16. Nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań.

17. Inicjowanie działań edukacyjnych z różnych dziedzin np. edukacji cyfrowej, zdrowie, bezpieczeństwa seniorów.

18. Wprowadzenie dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów, wyznaczenie miejsca i godzin ww. dyżurów jeden raz w miesiącu.

Przedstawiony plan jest ramowym planem na drugą kadencję obejmującą lata 2019-2023, który może być aktualizowany o ważne wydarzenia i nowe zadania podczas bieżącej pracy Miejskiej Rady seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.


Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów został przyjęty do realizacji w dniu 15 lipca 2020 r.

Czytaj dalej...

II Sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 15.07.2020 r. odbyła się II Sesja Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Ze względu na pandemię długo czekaliśmy, aby odbyć ww. sesję, zatwierdzającą Plan Pracy.
W Sesji, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wzięło udział 10 Radnych.

Podczas Sesji zatwierdziliśmy jednogłośnie przedstawiony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów – Lecha Bobera ramowy plan pracy na II kadencję.

Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Lilia Karczyńska omówiła sytuację nowomiejskich seniorów w okresie pandemii.

Wysłuchaliśmy informacji na temat działalności nowo utworzonych klubów seniora, które przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu – Paulina Rolka.

Miejska Rada Seniorów wybrała swojego rzecznika prasowego, którym została Radna Jolanta Leśniowska.

Do sytuacji seniorów w okresie pandemii oraz działalności klubów seniora odniósł się w dyskusji obecny na sesji Zastępca Burmistrza – Damian Artuszewski.

W imieniu Miejskiej Rady Seniorów jej przewodniczący podziękował władzom miasta oraz władzom samorządowym i jednostkom organizacyjnym UM za prace i pomoc seniorom w trudnym okresie pandemii a szczególnie w jej początkowym okresie.

Kończąc posiedzenie II sesji Miejskiej Rady Seniorów przewodniczący podziękował za przybycie, życzył Radnym dużo zdrowia oraz satysfakcji z realizacji przyjętych w planie pracy zadań na rzecz nowomiejskich seniorów.

Czytaj dalej...

II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad II sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z roboczego zebrania w dniu 06.03.2020 r.
4. Informacje przewodniczącego o sytuacji seniorów w okresie pandemii.
5. Informacje o działalności Klubów Seniora.
6. Przedstawienie projektu planu pracy na lata 2019-2023 oraz na rok 2020.
7. Dyskusja.
8. Wybór rzecznika prasowego Miejskiej Rady Seniorów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Rusza bezpłatny program „Aktywny senior w domu”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, GIS i Ministerstwo Zdrowia odradza seniorom wychodzenie na dwór. Rekomendacje ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa przez zakażeniem nowym koronawirusem, niestety znacznie ograniczają aktywność fizyczną wśród osób starszych. Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowali program profilaktyczny „Aktywny senior w domu” na czas pandemii COVID-19.

Filmiki z serią ćwiczeń dla seniorów są darmowe. Można wspólnie ćwiczyć oglądając je na stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz stronie internetowej You Tube Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj dalej...

Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie!

Za nami pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych, z uznaniem też przyjmuje wszelkie działania oraz inicjatywy pod hasłem „Chrońmy naszych seniorów!”.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem