Logo
Wydrukuj tę stronę

Podsumowująca kadencję sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim

Podsumowująca kadencję sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim

W środę 30 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim, w której uczestniczyli m.in.: Józef Blank – Burmistrz Miasta, Andrzej Nadolski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Lech Bober – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, Agnieszka Muszyńska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury oraz Daniela Kowalska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bożena Rutkowska-Marciniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 i opiekunowie młodzieżowych radnych z nowomiejskich szkół podstawowych.

Sesję prowadziła Patrycja Chmielewska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta wraz z Wiceprzewodniczącą Wiktorią Langa i Sekretarzem - Marcinem Machajskim, który przedstawił w formie prezentacji podsumowującej działalność MRM w okresie 2018-2021.

Burmistrz Józef Blank podczas wystąpienia wyraził swoje zadowolenie z udziału młodzieży w życiu naszego miasta, interesowaniu się sprawami lokalnymi i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta z pewnością była dla młodzieżowych radnych doskonałą lekcją demokracji oraz okazją do rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń, które zaowocują w życiu dorosłym.

Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Józef Blank podziękował młodzieżowym radnym IV kadencji za ich działalność przekazując listy gratulacyjne i upominki.

Natomiast młodzieżowi radni swoje podziękowania za współpracę i wsparcie złożyli Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów oraz dyrektorom jednostek kulturalno-oświatowych i opiekunom.

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.