Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

Nagroda dla Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego za upowszechnianie sportu w regionie

Nagroda dla Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego za upowszechnianie sportu w regionie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin przyznał Burmistrzowi Józefowi Blankowi nagrodę za szczególną pracę na rzecz upowszechniania sportu na Warmii i Mazurach.

W ostatnich latach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego zrealizowanych zostało szereg inwestycji o łącznej wartości prawie 12 milionów złotych, których efektem jest poprawa infrastruktury miejskiej sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i popularyzacji aktywnego trybu życia.

Zestawienie najważniejszych inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej zrealizowanych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w latach 2010-2020 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Zakres zadania

Okres realizacji

Koszt zadania

Dofinansowanie

1.

Budowa pełnowymiarowego kortu tenisowego o nawierzchni ze sztucznej trawy i rozbudowa hali sportowej w zakresie dodatkowych pomieszczeń szatniowo-gospodarczych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim

 

2011-2012

390 000 zł

100 000 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

2.

Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (kotłownia do produkcji energii cieplnej z zastosowaniem brykietu drzewnego, oraz instalacja solarnej na hali sportowo-widowiskowej)

 

2011-2012

240 000 zł

120 000 zł RPOWiM 2007-2013

3.

Budowa łącznika pomiędzy halą sportową, a pomieszczeniami szatniowo-gospodarczym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim

 

2014

60 000 zł

 

4.

Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej (boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną, boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, bieżnia sprinterska z nawierzchnią syntetyczną, dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal z rozbiegiem z nawierzchnią syntetyczną, plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną)

 

2014 - 2016

2 000 000 zł

690 000 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

5.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka -Iława (jezdnia asfaltowa o szerokości 3,5 m o długości ok. 1,84 km z oświetleniem, elementy małej architektury, miejsce obsługi rowerzystów wraz z parkingiem)

 

2016 - 2018

1 840 000 zł

1 090 000 zł

RPOWiM 2014-2020

6.

Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (budynek zaplecza dla sportowców, budynki kasy biletowej i toalet dla kibiców, system wejścia i wyjścia kibica, bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 m z nawierzchnią poliuretanową, skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwustronna skocznia do skoku o tyczce, skocznia w wzwyż, 2 rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu młotem i dysku, oświetlenie, monitoring wizyjny i nagłośnienie stadionu, przebudowa boiska piłkarskiego, trybun dla kibiców na 546 miejsc siedzących zadaszonych i 238 miejsc siedzących niezadaszonych)

 

2016 - 2019

7 000 000 zł

2 400 000 zł

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

7.

Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (pomost pływający, odnowione nabrzeże betonowe istniejącego zbiornika, budynek toalet i zaplecza kuchennego, oświetlenie terenu, elementy małej architektury)

 

2017 - 2019

380 000 zł

200 000 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

8.

Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim (siłownia terenowa, stół do ping-ponga, stół szachowy, ogrodzenie, nasadzenia zieleni)

2019

50 000 zł

23 000 zł

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Efekty realizacji ww. zadań:

Ad. 1 Dzięki realizacji tego zadania zostały znacznie poprawione warunki do uprawiania tenisa zmiennego, oraz organizacji turniejów w tej dyscyplinie. Wykonanie dodatkowych pomieszczeń szatniowych i gospodarczych przy hali sportowej podniosły funkcjonalność tego obiektu i umożliwia organizację wydarzeń sportowych na większą skalę.

Ad. 2 Realizacją inwestycji przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania budynków MOSiR, ponieważ energia cieplna była wcześniej wytwarzana w kotłowni olejowej. Dzięki zastosowanym technologiom w tym kolektorów słonecznych nastąpiło również ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ad. 3 Zadanie to poprawiło zawodnikom komfort korzystania z nowych pomieszczeń szatniowych.

Ad. 4 Przed realizacją tej inwestycji Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim  posiadała duże braki w zakresie infrastruktury sportowej. Powstały kompleks obiektów doskonale realizuje potrzeby uczniów tej szkoły i umożliwiająca prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na odpowiednim poziomie.

Ad. 5 W 2014 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie przejęła od PKP dawne tereny kolejowe. Obszar ten był całkowicie zdegradowany i wyłączony z układu funkcjonalno-przestrzennego miasta. Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej powstała nowa infrastruktura, bardzo chętnie wykorzystywana przez mieszkańców miasta do celów sportowo-rekreacyjnych. Równoległa budowa ścieżki rowerowej również na terenie gmin sąsiednich zaowocowała powstaniem trasy rowerowej o łącznej długości ponad 16 km, atrakcyjnej pod względem standardu użytkowego i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Ad. 6 To największa inwestycja sportowa zrealizowana na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Nowa infrastruktura zapewnia świetne warunki do działalności klubów sportowych w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki, a tym samym rozwoju i doskonalenia umiejętności sportowych młodzieży nowomiejskiej. Nowy stadion jest wykorzystywany do organizacji wielu imprez sportowych na wysokim poziomie. Obiekt jest położony przy drodze krajowej nr 15 i tworzy bardzo pozytywny wizerunek Nowego Miasta Lubawskiego.

Ad. 7 Uzyskanie wsparcia finansowego ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, umożliwiło odnowienie przystani kajakowej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawiły się znaczenie warunki do organizowania spływów kajakowych, oraz rozwoju tego rodzaju turystyki i aktywności fizycznej. Estetyczny i funkcjonalnie zagospodarowany teren przyciąga obecnie wielu miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w sposób aktywny i w kontakcie z przyrodą.

Ad. 8 Na dawnych terenach kolejowych w sąsiedztwie wybudowanej ścieżki rowerowej wprowadzono nowe zagospodarowanie terenu, które poszerza ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta.

Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem