Logo
Wydrukuj tę stronę

Rozbudowa sieci gazowej w Nowym Mieście Lubawskim

Rozbudowa sieci gazowej w Nowym Mieście Lubawskim

Z pewnością mieszkańcy zauważają dynamiczne prace przy rozprowadzaniu sieci gazowej na terenie kolejnych obszarów naszego miasta, a niebawem całe Nowe Miasto Lubawskie „pokryte” zostanie siecią gazową.

W poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku do Nowego Miasta Lubawskiego zostały przywiezione rury do gazu i składowane są przy ulicy Narutowicza. Jest to związane z planowaną przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. rozbudową sieci gazowej w rejonie ulicy Narutowicza i Magnoliowej. Termin rozpoczęcia prac przez firmę WARMEX, realizującą inwestycję, został określony na drugi tydzień maja br.

 

Burmistrz Józef Blank, m.in. w trosce o jakość powietrza w naszym mieście, zachęca mieszkańców do likwidacji nieefektywnych kotłów węglowych starego typu i  korzystania z możliwości przyłączania się do rozbudowywanej sieci gazowej w Nowym Mieście Lubawskim.